Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Bieslanddagen 2.0

Na 15 jaar is het tijd om de BieslandDagen te vernieuwen en te verbinden met de kernwaarden van de BuytenHoutTafel! Helaas gooit corona ons plan in de war. Een uitnodiging om samen te praten over de BieslandDagen 2.0 lag klaar, maar dit kan helaas niet doorgaan. Dat vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen die we willen voortzetten. We hopen dat de BieslandDagen 2.0 door kunnen gaan, misschien in aangepaste vorm en anders hebben we een mooi plan voor de toekomst.

BieslandDagen 5 & 6 september 2020
De BieslandDagen is een jaarlijks terugkerend evenement in de Bieslandse polder en Klein Delfgauw dat bij mooi weer 10.000 bezoekers trekt. De diversiteit aan activiteiten draagt bij aan natuurbeleving en natuureducatie voor jong en oud. Met een vernieuwde versie willen we graag verder kijken en vernieuwen! We willen het evenement meer verspreiden door het gebied, verantwoord omgaan met producten, diensten en catering, maar ook in vraagstukken hoe duurzaam om te gaan met afval en mobiliteit.

WIL JIJ BIJDRAGEN?

Heb je ideeën? Wil je jouw kennis delen? Mag jouw dienst of product niet missen tijdens de BieslandDagen? Of wil je de ontwikkelingen blijven volgen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk groet,

Evelien Olyslagers
namens Stichting BieslandDagen

_________________________________________________________________________________

Tijden veranderen

Herkent u dat? Dat vorige week nog maar vorige week was? En nog geen twee maanden geleden, toen Corona nog ver weg was, een eeuw geleden lijkt? De veranderingen gaan zo snel nu. En er is geen kruid tegen gewassen! Wij hopen dat het jullie naar omstandigheden goed gaat.

Wat fijn is, is de gedachte aan wat de kerngroepleden van de BuytenHoutTafel met jullie tot stand hebben gebracht het afgelopen jaar: een stevige visie op het Buytenhout-West. Die visie kan alle besluiten die genomen worden in en voor het gebied, in een richting sturen die we wenselijk vinden.

Dat dat niet vanzelf gaat, heeft de kerngroep inmiddels óók gemerkt. De ‘default’ knop is niet zomaar verdwenen. Dat bleek bijvoorbeeld laatst uit de plannen voor een nieuwe brug aan ‘t Verlaat. Een standaard moderne stadsbrug op zo’n plek is, met alle respect, echt niet wat bedoelt wordt met de kernwaarde ‘cultuurhistorisch landschap’. Natuurlijk, over waardering valt te twisten. Maar dat is nu juist het punt. Als een plan zo duidelijk afwijkt van een net overeengekomen visie moet daar op zijn minst een stevig gesprek over worden gevoerd. Dan valt er constructief te twisten!

Foto Elise van Kalmthout, de huidige brug

Wat tegelijkertijd óók blijkt, is dat de democratische ruimte die met het Buytenhout proces is opgezocht gewaardeerd wordt. Inmiddels zijn er evaluatiegesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten, provincie en hoogheemraadschap, omdat ook zij wilden stil staan bij wat de ‘Buytenhout-participatie’ behelsde, en ook bij de vraag ‘hoe nu verder’. En er loopt van alles, haast teveel om op te noemen: gemeenten zoeken contact over de omgevingsvisies die ze ontwikkelen. Delft heeft toegezegd de gebiedsvisie op te nemen in de hare en Pijnacker-Nootdorp moedigt aan om de elementen in de gebiedsvisie in te brengen in het participatietraject dat zij organiseren. Het is natuurlijk heel sterk als iedereen die daar achter staat dat zelf doet, zodat de kerngroep geen spreekbuis wordt. Verder wordt de inbreng van de kerngroep gezocht over de nieuwe verharding van de Noordeindseweg, Staatsbosbeheer heeft de kerngroep uitnodigt een sessie te organiseren over participatie, het Hoogheemraadschap zoekt inbreng over de dijk bij het Hazepad, en een ondernemer in het gebied neemt initiatief om ondernemers samen te brengen aan de BuytenHoutTafel om met hen te verkennen hoe de kernwaarden in gezamenlijkheid versterkt kunnen worden.

In de tussentijd denkt de kerngroep na over hoe ze als BuytenHoutTafel verder willen. Er wordt gezocht naar een organisatievorm waarmee de BuytenHoutTafel de komende jaren de uitwisseling tussen betrokkenen bij het gebied kan blijven bevorderen. De vraag die gesteld is: 'welke taken en verantwoordelijkheden horen daarbij, en welke niet'. Zoals gezegd, de kerngroep wil (en kan!) geen spreekbuis worden, dat zou de aanwezige kracht van organisaties in het gebied mogelijk zelfs ondermijnen.

Dat vraagt om wat meer uitleg. De kerngroep van de Buytenhout worden nu regelmatig als ‘vertegenwoordigende stem’ voor het gebied aangesproken. Dat lijkt misschien ook wel zo efficiënt. Maar het leidt ook tot een belangrijk dilemma. Ten eerste omdat ze het niet kùnnen. Formeel vertegenwoordigd de kerngroep namelijk niemand. Ten tweede, en misschien nog belangrijker: het is een grote kracht van Buytenhout dat er zoveel burgers, organisaties, initiatieven, bedrijven en overheden actief bij het gebied betrokken zijn. Al die partijen kunnen, natuurlijk mede gebruikmakend van de taal, beelden en ideeën die samen gevonden hebben bij het uitwerken van de gebiedsvisie, hun eigen stem luidkeels laten horen als er ontwikkelingen plaatsvinden waarbij de kernwaarden in het geding zijn. De BuytenHoutTafel zou dus niet eens spreekbuis moeten wìllen zijn. Het is verleidelijk om nu overal ‘bij te willen zijn’ en ‘iets van te vinden’. Aan uitnodigingen in ieder geval geen gebrek. Maar met het treffende symbool van de tafel als instrument, kan er meer en belangrijker werk gedaan worden door energie te stoppen in het samenbrengen van de initiatieven, en het aangaan van het gesprek (en mogelijk twist!) over onderwerpen die er voor Buytenhout-West toe doen.  

Naast de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden denkt de kerngroep nu ook na over onderwerpen voor tafelbijeenkomsten. Door de corona zijn fysieke bijeenkomsten voorlopig helaas niet mogelijk, maar het snijdt hout om al voorbereid te zijn op het post-Corona tijdperk. Door de energie die is losgekomen met het maken van de gebiedsvisie geen gebrek aan inspiratie. En ondanks de Corona hoopt de kerngroep dat iedereen actief van het gebied blijft genieten (in de weekenden zelfs terwijl het autoverkeer uit het gebied geweerd werd door bepaalde parkeerplaatsen af te zetten – precies zoals in de gebiedsvisie staat…). Laat het de kerngroep weten als de BuytenHoutTafel kan helpen bij het vorm geven van tafel ideeën! Dat kan door een mail te sturen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ontwikkeling Gebiedsvisie Buytenhout-West

In 2019 hebben we vooral heel veel tijd en aandacht besteedt aan het project 'Ontwikkeling Gebiedsvisie Buytenhout-West'. Op 14 november jl. is het project afgesloten met de lancering van het magazine BuytenKansen, een resultaat waar we trots op zijn!

Met deze link kun je de digitale versie van het magazine bekijken: https://www.buytenhouttafel.nl/wp-content/uploads/2019/11/BuytenKansen-Magazine.pdf

Van het tot stand komen van de gebiedsvisie en over het gebied Buytenhout-West, zoals deze gepubliceerd is in het magazine BuytenKansen, is ook een video gemaakt. Bekijk het filmpje hier: https://www.youtube.com/watch?v=FosvGlAK48U&feature=youtu.be

Activiteiten 2020

Op 14 november jl. is het project 'Ontwikkeling Gebiedsvisie Buytenhout-West' afgesloten, maar we zijn nog niet klaar. Het proces begint hier eigenlijk pas. We willen namelijk graag dat de gemeenten deze visie overnemen in hun omgevingsvisie en daar zullen we veel aandacht aan besteden. Daarnaast gaan we aankomende tijd gebruiken om dit project met het kernteam en met de externe partijen te evalueren. Ook in het nieuwe jaar worden er bijeenkomsten gepland, waarbij we graag een beroep doen op onze Vrienden om mee te denken en mee te praten.

We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra er data van nieuwe bijeenkomsten bekend is, informeren we je meteen.

De gemaakte gebiedsvisie gaat de inspiratie worden voor de activiteiten in de polder.

Na een zoektocht vanuit welke visie ook de activiteiten zouden moeten worden georganiseerd en wat we met deze activiteiten willen toevoegen aan het gebied, zullen er in 2020 weer tal van activiteiten gaan plaatsvinden, waaronder ook de BieslandDagen.

Tijdens een gezellige en zeer geslaagde zomerborrel 4 juli hebben we de gebiedsvisie Buytenhout-West (in concept) officieel overhandigd aan de wethouders van Delft en Pijnacker-Nootdorp. En een team studenten van de Universiteit van Wageningen heeft ons een bijzonder doorkijkje gegeven over hoe wij met deze gebiedsvisie concreet aan de slag zouden kunnen gaan. 

Van de visie wordt ook een magazine gemaakt 'BuytenKansen' met de hele visie daarin én sprankelende interviews, quotes en verhalen uit en over Buytenhout-West. Deze komt in november uit en zal verkrijgbaar zijn tijdens een slotmanifestatie op donderdag 14 november.
 
 
Invulling, tijden en locatie voor 14 november volgen nog, maar wil je zeker zijn van deelname: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Tot 14 november!

Team BuytenHoutTafel

 ___________________________________________________

Waarom duurde het zo lang en wat is er gedaan met de reacties op het concept?

Veel deelnemers hebben inhoudelijk gereageerd op de eerste versie van de visie.
We willen hierbij deze groep hartelijk danken voor hun reactie op de conceptversie van de Gebiedsvisie Buytenhout-West. Vorige week is aan deze groep een terugkoppeling gegeven. We hebben omwille van transparantie, een overzicht gemaakt van alle ingediende reacties. Per gegeven reactie-onderdeel leggen we uit wat we ermee hebben gedaan en in welk deel van de definitieve tekst dit terug te vinden is.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we de namen van de inzenders van reacties niet vermeld.

We zijn iedereen die een reactie heeft gestuurd heel dankbaar!

Het proces van verwerken van alle toegestuurde reacties was tijdrovend waardoor sommige inzenders misschien vonden dat ze lang hebben moeten wachten op antwoord. In de definitieve gebiedsvisie zijn er inhoudelijk en qua indeling aanpassingen gedaan. Daar is veel extra tijd en werk in gaan zitten. Werk van onze ingehuurde ondersteuning maar vooral ook van vrijwilligers, niet alleen overdag maar ook in avonduren, de  weekenden en zelfs tijdens vakanties. We wilden de zorgvuldigheid en kwaliteit geen geweld aandoen, vandaar de keuze er iets langer over te doen dan eerder voorzien.

Team BuytenHoutTafel

Na een proces van ruim een jaar met sessies van dromen, kennisdelen, buiten kijken, discussies boven de gebiedskaart en gesprekken met elkaar hebben we iets op papier. Iets tastbaars. Waarin de grote lijnen zijn uitgezet.

Het zaadje is gepland. Achterover leunen en wachten tot het vanzelf opkomt is nu geen optie meer. Immers; wat je aandacht geeft groeit! 

Het proces, ons netwerk én onze kennis moeten we nu gaan inzetten als voeding om onze Gebiedsvisie Buytenhout-West tot iets moois te laten uitgroeien. Waar we over 20 jaar nog steeds met trots en dankbaarheid van kunnen genieten.   

Maar voordat we daar met elkaar de schouders onder zetten, willen we stil staan bij wat we bereikt hebben.

Daarom nodigen wij jullie graag uit voor een informele zomerse borrel op donderdag 4 juli waarbij wij de Gebiedsvisie Buytenhout-West delen met de betrokken partijen en formeel overhandigen aan de wethouders van Delft; Martina Huijsmans en Stephan Brandligt en de wethouders van Pijnacker-Nootdorp; Ilona Jense en Peter Hennevanger.

Ook deze stap willen we samen zetten. Zijn jullie er weer bij? 

Tijd: Inloop vanaf 16.30 uur 

Locatie: Stadsboerderij BuytenDelft, Korftlaan 3A, Delft 

Aanmelden kan via de website: www.buytenhouttafel.nl of stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tot donderdag 4 juli!

Team BuytenHoutTafel

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: