Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

‘Zo snel mogelijk weer de laarzen aan. We hebben goud in handen!’


Als we één ding van de corona-uitbraak kunnen leren, dan is het dat we als mensen heel bewust met onze omgeving moeten omgaan. Het leven is niet simpelweg een kwestie van potverteren en ‘er zijn’. We moeten zorgen voor de natuur. Want de natuur, dat zijn we zélf. Samen aan de slag dus, Vrienden van Biesland!

Wat een raar jaar was dat, 2020. Al die plotselinge veranderingen, de beperkingen, de angst bij zieke mensen en hun families, de eenzame ouderen, de gigantische druk op de medewerkers in de zorg, het stilvallen van het openbare leven, de economische klappen. En het einde is er nog niet van in zicht, ondanks het vaccin dat er nu toch echt gaat komen. Als je er oppervlakkig op terugkijkt, dan zou je 2020 zomaar een verloren jaar kunnen noemen. Veel mensen vinden het zelfs een rampjaar. Maar zo sta ik daar niet in. Het was voor mij een jaar waar we heel veel van kunnen leren. Vooral over onszelf.

Iedereen verlangt ontzettend naar ‘weer normaal kunnen leven’, maar ik vraag me af hoe normaal dat eigenlijk wel is. Is dat een prikje halen en doen alsof er niks is gebeurd? Dus gewoon weer die vliegvakanties boeken? Dat tweede autootje kopen? Zo goedkoop mogelijk je eten inslaan, zonder erbij na te denken hoe het tot stand is gekomen? Ik denk dat we veel bewuster met ons leven moeten omgaan. Niet terug gaan in de tijd omdat we dat virus eronder hebben, maar duurzamer gaan denken. Daar is niks engs of zweverigs aan. En groen is ook helemaal niet persé ‘links’, wat veel mensen denken. Hoeveel mensen zijn er in 2020 min of meer gedwongen voor het eerst de natuur ‘om de hoek’ ingetrokken en hebben gedacht: ‘Hé, dit is gaaf!’ Even die rust opzoeken. Even ervaren hoe mooi het buiten is en hoe belangrijk om ervan te kunnen genieten. Dat is voor mij de grote winst van 2020!

Presentatie Feestende Fazant 

Een glas vol Buytenhout visie

Een bier met hop uit het gebied, geteeld op een stuk grond van Gé Kleijweg, bemest met koemest van hoeve Biesland, geplukt door én met mensen die de plek een warm hart toedragen, gebrouwen door Delftse Brouwers om vervolgens gepresenteerd te worden in het Delfts Brouwhuis en wederom de aandacht te vestigen op die belangrijke kernwaarden van het bijzondere gebied Buytenhout waar Bart en Sabrina als hopverbouwers veel aan hebben te danken.

In 2018 werd Sabrina Lindemann namelijk benaderd door het burgerinitiatief BuytenHoutTafel om samen met de mensen uit Buytenhout een duurzame toekomstvisie voor dit gebied te ontwikkelen. Bart en Sabrina verbouwde op dat moment hopplanten en moesten weg uit De Binckhorst in Den Haag. Gé Kleijweg had nog wel een stukje land over waar zij met de hopplanten naar toe mochten en John van Delftse Brouwers durfde ook wel het freshhop experiment aan te gaan. De rest is geschiedenis zoals dat dan wordt gezegd en op donderdag 1 oktober waren we bijeen om alweer op de tweede editie van Feestende Fazant te proosten!

Sabrina Lindeman: "Ik was nauw betrokken bij de toekomstvisie van Buytenhout, een visie waarin verschillende kernwaarden van het gebied worden benoemd die belangrijk worden gevonden door de bewoners, ondernemers en de gebruikers van Buytenhout. Mijn professionele achtergrond en persoonlijke interesse ligt in het activeren en het in contact brengen van mensen met elkaar. Maar ook in het creeëren van ruimte zodat mensen zelf een rol kunnen spelen in zoiets als het maken van een toekomstvisie van een gebied.

GESLAAGDE KLEINSCHALIGE BIESLANDDAGEN
We kunnen terug kijken op een aantal heel geslaagde kleinschalige BieslandDagen. Waar het tweedaags evenement normaal gesproken gemiddeld 10.000 bezoekers trekt, was het dit keer voor maximaal 120 personen per evenement. We zijn als organisatie ontzettend blij dat we ondanks het corona virus toch de polder hebben beleefd. We hebben ongelofelijk veel leuke reacties gekregen van bezoekers. Daar hebben we het met z’n allen voor gedaan.

KOLDER IN DE POLDER
Zes avonden hebben we kunnen genieten van een Kolder in de Polder. Middenin de koeientuin van Hoeve Biesland hebben bezoekers kunnen genieten van een heerlijk driegangen diner verzorgd door Rode Rozen en Tortilla’s en café Du midi. De twee meter brede tafels zorgden ervoor dat we konden serveren vanaf de tafels, wat al een beleving op zich was. Firma Traktor heeft drie hele leuke theateracts verzorgd en af en toe werden mensen wel een beetje uit hun comfortzone gehaald. Vooral de koeienquiz werd door vele bezoekers erg gewaardeerd. De winnaars van de quiz ontvingen een heerlijk stukje kaas uit de weilandwinkel van Hoeve Biesland.POLDERDAG VOOR DE JEUGD
Op zaterdag 29 augustus beleefde 130 kinderen een echte Polderdag. Samen met begeleiders van kinderopvang ZON liepen de kinderen door het krekengebied richting een uitdagende survivalroute van Jeugdland. Eenmaal klaar met survivallen liepen de kinderen door het weiland met twee vogelaars Hans Zweekhorst en Frans Eigenraam. Ze leerden veel over de vogels die leven in de polder en wie voorbij fietste heeft gezien hoe ze door hun verrekijkers op zoek gingen naar de vogels. Aangekomen bij kinderopvang ZON Natuurlijk mochten ze polsstokspringen en leren vuur maken. Door naar de Korftlaan stond Jos van Boombaardklimmen ze op te wachten om de boom in te klimmen, om vervolgens een speurtocht te lopen bij de Papaver. Na een pauze en wat regendruppels verder konden kinderen bij de Natuurwacht schilderen met kruiden en bloemblaadjes en bij Kindertuinen de sleutelbloem leerden kinderen over groenten zaaien en oogsten. Als laatste activiteit hebben ze ook nog gezocht naar waterbeestjes die leven in de polder en deden ze natuurspelletjes bij Kinderdagverblijf Knorretje.

KLASSIEK POLDER CONCERT

De rust in de Polder werd op zondag 30 augustus versterkt met de klanken van Sinfonia Rotterdam. Voor de derde keer kwamen zij naar de overdekte koeientuin van Hoeve Biesland. Onder leiding van dirigent Conrad van Alphen speelde zij prachtige werken van o.a. Mozart, Beethoven en Händel. Stadskoffyhuis Delft heeft die dag voor heerlijke broodjes gezorgd, zodat het bezoekers aan niets te kort kwam.

UNIEKE KERKDIENST
Tot slot hadden we op 6 september nog een kerkdienst van kerk Delfgauw in het Stiltegoed. Josje Duijndam, oprichtster van Stiltegoed sprak de Psalm tijdens deze unieke buitendienst en dominee Robert Stigter was de voorganger. Zelfs de band Delfg’HouseBand kwam mee om het plaatje compleet te maken. Tot slot hebben we bezoekers nog de mogelijkheid gegeven om na de dienst in het gras te blijven zitten met een heerlijke picknick. Rode Rozen en tortilla’s verzorgde weer een fantastische lunchbox waar iedereen van heeft genoten.

 Maatschappelijke bijdrage
Als organisatie vonden we het ook heel belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te geven. Zo hebben we samengewerkt met lokale organisaties die vanwege het coronavirus een hoop te verduren hebben gehad. We vonden het fantastisch om met al deze partijen samen te werken! Daarnaast hebben we bij Kolder in de Polder iedere avond 10 medewerkers uit de zorg uitgenodigd. Mensen die afgelopen tijd keihard hebben gewerkt, hebben we samen een onvergetelijk avond gegeven.
De organisatie kijkt met een heel tevreden blik terug op afgelopen maand! We willen alle bezoekers, maar ook iedereen die heeft meegewerkt aan deze kleinschalige BieslandDagen, hartelijk bedanken! Ook de vele sponsoren hebben ervoor gezorgd dat we dit jaar alsnog de polder hebben kunnen beleven! Was jij erbij? We zullen de aankomende periode de foto’s op onze website www.bieslanddagen.nl plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Team Bieslanddagen

Bieslanddagen 2.0

Na 15 jaar is het tijd om de BieslandDagen te vernieuwen en te verbinden met de kernwaarden van de BuytenHoutTafel! Helaas gooit corona ons plan in de war. Een uitnodiging om samen te praten over de BieslandDagen 2.0 lag klaar, maar dit kan helaas niet doorgaan. Dat vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen die we willen voortzetten. We hopen dat de BieslandDagen 2.0 door kunnen gaan, misschien in aangepaste vorm en anders hebben we een mooi plan voor de toekomst.

BieslandDagen 5 & 6 september 2020
De BieslandDagen is een jaarlijks terugkerend evenement in de Bieslandse polder en Klein Delfgauw dat bij mooi weer 10.000 bezoekers trekt. De diversiteit aan activiteiten draagt bij aan natuurbeleving en natuureducatie voor jong en oud. Met een vernieuwde versie willen we graag verder kijken en vernieuwen! We willen het evenement meer verspreiden door het gebied, verantwoord omgaan met producten, diensten en catering, maar ook in vraagstukken hoe duurzaam om te gaan met afval en mobiliteit.

WIL JIJ BIJDRAGEN?

Heb je ideeën? Wil je jouw kennis delen? Mag jouw dienst of product niet missen tijdens de BieslandDagen? Of wil je de ontwikkelingen blijven volgen? Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hartelijk groet,

Evelien Olyslagers
namens Stichting BieslandDagen

_________________________________________________________________________________

Tijden veranderen

Herkent u dat? Dat vorige week nog maar vorige week was? En nog geen twee maanden geleden, toen Corona nog ver weg was, een eeuw geleden lijkt? De veranderingen gaan zo snel nu. En er is geen kruid tegen gewassen! Wij hopen dat het jullie naar omstandigheden goed gaat.

Wat fijn is, is de gedachte aan wat de kerngroepleden van de BuytenHoutTafel met jullie tot stand hebben gebracht het afgelopen jaar: een stevige visie op het Buytenhout-West. Die visie kan alle besluiten die genomen worden in en voor het gebied, in een richting sturen die we wenselijk vinden.

Dat dat niet vanzelf gaat, heeft de kerngroep inmiddels óók gemerkt. De ‘default’ knop is niet zomaar verdwenen. Dat bleek bijvoorbeeld laatst uit de plannen voor een nieuwe brug aan ‘t Verlaat. Een standaard moderne stadsbrug op zo’n plek is, met alle respect, echt niet wat bedoelt wordt met de kernwaarde ‘cultuurhistorisch landschap’. Natuurlijk, over waardering valt te twisten. Maar dat is nu juist het punt. Als een plan zo duidelijk afwijkt van een net overeengekomen visie moet daar op zijn minst een stevig gesprek over worden gevoerd. Dan valt er constructief te twisten!

Foto Elise van Kalmthout, de huidige brug

Wat tegelijkertijd óók blijkt, is dat de democratische ruimte die met het Buytenhout proces is opgezocht gewaardeerd wordt. Inmiddels zijn er evaluatiegesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten, provincie en hoogheemraadschap, omdat ook zij wilden stil staan bij wat de ‘Buytenhout-participatie’ behelsde, en ook bij de vraag ‘hoe nu verder’. En er loopt van alles, haast teveel om op te noemen: gemeenten zoeken contact over de omgevingsvisies die ze ontwikkelen. Delft heeft toegezegd de gebiedsvisie op te nemen in de hare en Pijnacker-Nootdorp moedigt aan om de elementen in de gebiedsvisie in te brengen in het participatietraject dat zij organiseren. Het is natuurlijk heel sterk als iedereen die daar achter staat dat zelf doet, zodat de kerngroep geen spreekbuis wordt. Verder wordt de inbreng van de kerngroep gezocht over de nieuwe verharding van de Noordeindseweg, Staatsbosbeheer heeft de kerngroep uitnodigt een sessie te organiseren over participatie, het Hoogheemraadschap zoekt inbreng over de dijk bij het Hazepad, en een ondernemer in het gebied neemt initiatief om ondernemers samen te brengen aan de BuytenHoutTafel om met hen te verkennen hoe de kernwaarden in gezamenlijkheid versterkt kunnen worden.

In de tussentijd denkt de kerngroep na over hoe ze als BuytenHoutTafel verder willen. Er wordt gezocht naar een organisatievorm waarmee de BuytenHoutTafel de komende jaren de uitwisseling tussen betrokkenen bij het gebied kan blijven bevorderen. De vraag die gesteld is: 'welke taken en verantwoordelijkheden horen daarbij, en welke niet'. Zoals gezegd, de kerngroep wil (en kan!) geen spreekbuis worden, dat zou de aanwezige kracht van organisaties in het gebied mogelijk zelfs ondermijnen.

Dat vraagt om wat meer uitleg. De kerngroep van de Buytenhout worden nu regelmatig als ‘vertegenwoordigende stem’ voor het gebied aangesproken. Dat lijkt misschien ook wel zo efficiënt. Maar het leidt ook tot een belangrijk dilemma. Ten eerste omdat ze het niet kùnnen. Formeel vertegenwoordigd de kerngroep namelijk niemand. Ten tweede, en misschien nog belangrijker: het is een grote kracht van Buytenhout dat er zoveel burgers, organisaties, initiatieven, bedrijven en overheden actief bij het gebied betrokken zijn. Al die partijen kunnen, natuurlijk mede gebruikmakend van de taal, beelden en ideeën die samen gevonden hebben bij het uitwerken van de gebiedsvisie, hun eigen stem luidkeels laten horen als er ontwikkelingen plaatsvinden waarbij de kernwaarden in het geding zijn. De BuytenHoutTafel zou dus niet eens spreekbuis moeten wìllen zijn. Het is verleidelijk om nu overal ‘bij te willen zijn’ en ‘iets van te vinden’. Aan uitnodigingen in ieder geval geen gebrek. Maar met het treffende symbool van de tafel als instrument, kan er meer en belangrijker werk gedaan worden door energie te stoppen in het samenbrengen van de initiatieven, en het aangaan van het gesprek (en mogelijk twist!) over onderwerpen die er voor Buytenhout-West toe doen.  

Naast de organisatievorm, taken en verantwoordelijkheden denkt de kerngroep nu ook na over onderwerpen voor tafelbijeenkomsten. Door de corona zijn fysieke bijeenkomsten voorlopig helaas niet mogelijk, maar het snijdt hout om al voorbereid te zijn op het post-Corona tijdperk. Door de energie die is losgekomen met het maken van de gebiedsvisie geen gebrek aan inspiratie. En ondanks de Corona hoopt de kerngroep dat iedereen actief van het gebied blijft genieten (in de weekenden zelfs terwijl het autoverkeer uit het gebied geweerd werd door bepaalde parkeerplaatsen af te zetten – precies zoals in de gebiedsvisie staat…). Laat het de kerngroep weten als de BuytenHoutTafel kan helpen bij het vorm geven van tafel ideeën! Dat kan door een mail te sturen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: