De doelstelling van Stichting Vrienden van Biesland:

  • een duurzame Bieslandse polder waarin de kringloopgedachte centraal staat;
  • de natuurwaarden van het gebied verhogen;
  • de polder in stand houden als karakteristiek Zuid-Hollands poldergebied;
  • de bewoners uit het gebied laten kennismaken met en betrekken bij de activiteiten;
  • helpen richting geven aan ‘duurzame’ initiatieven, zoals het opwekken en gebruiken van duurzame energie, de aanleg van een koeientuin en het opstarten van een streekmarkt;
  • plannen volgen van gemeenten en provincie die betrekking hebben op het gebied en daarop zo nodig actief reageren.

 

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: