Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >


En toen ontstond een nieuw idee bij Bart en Sabrina. Ieder jaar bij de presentatie van de Feestende Fazant, willen zij hun waardering uitspreken naar iemand die zich afgelopen jaar extra heeft ingezet om die toekomstvisie en z’n kernwaarden handen en voeten te geven. Iemand uit het gebied op het podium hijsen en met z'n allen proosten op hem of haar en onze waardering uit te spreken voor wat deze persoon voor het gebied doet.

Sabrina Lindemann: "Dit jaar gaat onze waardering uit naar Evelien Olyslagers. Zij is op allerlei manieren betrokken bij het gebied, ze heeft o.a. haar paard in het gebied staan, haar bedrijf Paardeninzichten en ze was ook betrokken bij de toekomstvisie voor Buytenhout. Maar waar we zo op gaan proosten is het feit dat ze in deze tijden van Corona haar stinkende best heeft gedaan om de Bieslanddagen, die dit jaar niet doorgingen vanwege datzelfde Corona, toch in een aangepaste vorm door te laten gaan door het organiseren van een klassiek polderconcert, Kolder in de Polder, een unieke buiten kerkdienst en een polderdag voor kinderen. En dit alles met bewoners, organisaties en ondernemers uit het gebied. Dat heeft ze natuurlijk niet alleen gedaan maar ik denk dat we haar wellicht 'het geweten' kunnen noemen achter het programma waarin ze telkens weer ook de kernwaarden van het gebied heeft benoemd."

Er was een luid applaus en met z'n allen is het glas geheven op de nieuwe Feestende Fazant en Evelien! Wil jij de feestende fazant proeven? Dan kan natuurlijk in het Delfts Brouwhuis.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: