Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Staatsbosbeheer zoekt voor verschillende locaties in Zuid Holland vrijwilligers die het jeugdprogramma de Hulpboswachter willen begeleiden. Als je het leuk en belangrijk vind om kinderen spelenderwijs en op een interactieve manier bij de natuur te betrekken, is dit misschien wel iets voor jou.

Vanaf week 47 wordt er op donderdagen gewerkt in verschillende bosvakken in het Krekengebied van het Bieslandse Bos. Deze werkzaamheden zullen waarschijnlijk tot en met maart 2018 duren. Wandelpaden kunnen tijdens werkzaamheden tijdelijk afgesloten worden.

We liepen 20 jaar geleden duidelijk voor de muziek uit"
Jan Duijndam wint OndernemersPrijs Haaglanden 2018

Onderwerp Bosonderhoud in het Bieslandse Bos

Staatsbosbeheer start vanaf eind september met werkzaamheden in het Bieslandse Bos. Er zullen bomen worden geveld om het bos in de toekomst gezond en vitaal te houden. Tijdens de werkzaamheden doen we er zo veel mogelijk aan om overlast bij de bezoekers van onze gebieden tot een minimum te beperken.

Er zullen twee soorten werkzaamheden plaats gaan vinden in het Bieslandse Bos: een noodkap van essen in verband met de boomziekte essentaksterfte en uitgesteld onderhoud in de vorm van het vellen van populieren in enkele bosvakken.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: