Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Essentaksterfte

In het kader van de veiligheid van de bezoekers zal een aantal bosvakken met essen gekapt worden die zich in de directe omgeving van wandel- en fietspaden bevinden. De es gaat momenteel massaal dood als gevolg van de boomziekte genaamd essentaksterfte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een agressieve exotische schimmel genaamd vals essenvlieskelkje. Een besmette es is van nature niet bestand tegen de schimmel en zal dus niet van deze ziekte herstellen, aangezien er geen remedie voor handen is. De bomen die in de afgelopen jaren ziek geworden zijn, kunnen op onvoorspelbare momenten takken verliezen en spontaan omvallen. De essentaksterfte spreidt zich momenteel steeds verder uit over Nederland en de rest van Europa.

Ook in het Bieslandse Bos is een groot deel van de essen ondertussen zwaar aangetast. Daarom is Staatsbosbeheer genoodzaakt nu actie te ondernemen om de veiligheid van de bezoekers te kunnen garanderen.

Onderhoud populieren

Naast de werkzaamheden in het kader van de essentaksterfte zal er een aantal populieren, die de aftakelingsfase van hun levenscyclus bereikt hebben, geveld worden. Ook deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van preventie van schade en ongelukken door spontaan omvallende bomen en uitvallende takken. Deze onderhoudswerkzaamheden stonden al gepland voor 2016 en de bomen zijn in dat jaar ook al gemarkeerd met een rode stip op de schors. Door ongunstige terreinomstandigheden is het daadwerkelijke zaagwerk echter een jaar uitgesteld. Deze populieren worden weggehaald omdat ze de maximale vitale levensduur hebben bereikt. Door de oude en zieke bomen weg te halen wordt er weer ruimte gecreëerd voor nieuwe planten en bomen. Deze zullen deels spontaan opkomen en daarnaast zal Staatsbosbeheer verschillende boomsoorten gaan inplanten. Bos blijft dus gewoon bos.

Zorgvuldig bosbeheer

Voordat met het bosonderhoud aangevangen gaat worden, vindt eerst een ecologisch onderzoek in het Bieslandse Bos plaats om schade aan flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen.Waar mogelijk zullen de meeste gevelde bomen worden afgevoerd, maar omdat dood hout ook een bron van leven is voor vele planten en dieren zullen er een aantal boomstammen achtergelaten worden in het bos. Essen die er vitaal en onaangetast uitzien en in het kader van de veiligheid van de bezoekers geen gevaar vormen laten we staan, in de hoop dat deze de massale sterfte door de essentaksterfte zullen overleven.

Toegankelijkheid Bieslandse Bos

Het grootste deel van het Bieslandse Bos blijft gedurende de werkzaamheden gewoon toegankelijk. Er kan voor recreanten echter enige hinder ontstaan, omdat bepaalde toegangspaden tijdelijk afgesloten zullen worden als gevolg van de onderhoudswerkzaamheden en transportwerkzaamheden. Ook kunnen paden na de uitgevoerde werkzaamheden wellicht tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden worden zo snel mogelijk weer hersteld. Met bordjes in het veld zal de komende weken aangegeven worden waar op welk moment de werkzaamheden plaats gaan vinden.

Toekomst van de es

Bij Staatsbosbeheer is landelijk inmiddels 85-90 % matig tot zwaar aangetasten 1015 is % licht aangetast en de verwachting is dat hooguit 10 % van de essen gezond blijft. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het bos om ons heen. In deze gaten gaat Staatsbosbeheer zorgen voor nieuw bos door het planten van bomen of spontane natuurlijke verjonging, maar dat kan enige jaren duren.

We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschappers en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is er echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Kijk voor meer informatie op https://www.staatsbosbeheer.nl/overstaatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte

Volg https://www.facebook.com/StaatsbosbeheerHofvanDelfland om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het Bieslandse Bos.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met boswachter publiek Michiel Spek, telefonisch bereikbaar op: 06-20615729.

Beeldmateriaal over dit onderwerp is beschikbaar via http://beeldbank.staatsbosbeheer.nl/

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: