Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Artikelindex

Boeren voor natuur

In 2001 ontwikkelde onderzoeksinstituut Alterra het concept ‘Boeren voor Natuur’.
De kerngedachte is dat agrarische bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in het beheer van natuur en landschap. Tussen de gangbare landbouw en de klassieke natuurterreinen ligt een onontgonnen gebied. Dat is het gebied van Boeren voor Natuur.
Er zijn vormen van landbouw mogelijk waarbij het realiseren van natuur- en landschapsdoelen voor de boer volwaardige bedrijfsdoelen zijn. In de visie Boeren voor Natuur zijn die nieuwe vormen van landbouw beschreven. Belangrijke kenmerken zijn dat de boer zelfstandig ondernemer blijft en dat het ‘produceren’ van natuur en landschap wezenlijk bijdraagt aan het inkomen van de boer en de continuïteit van zijn bedrijf. Jan Duijndam heeft indertijd, samen met Initiatiefgroep Natuurbeheer Delft en Alterra, een plan voor omschakeling naar een natuurgericht bedrijf opgesteld. Na een uitgebreid gebiedsproces, het opstellen van een inrichtingsplan, zoeken van financiering en groen licht van de EU is in 2008 is het eerste experiment Boeren voor Natuur van start gegaan. Inmiddels heeft dit experiment zich in de polder van Biesland volop bewezen.

Lees meer op de website van Boeren voor Natuur.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: