Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Artikelindex

BieslandDagen

De Biesland Dagen zijn al meer dan 10 jaar een jaarlijks terugkerend evenement. Altijd in het eerste weekend van september. Het evenement speelt zich af op verschillende locaties in de Polder van Biesland en Klein Delfgauw. Doormiddel van leuke activiteiten wil de organisatie de bezoekers de Polder van Biesland en de natuur laten ervaren en beleven op een zo natuurlijk mogelijke manier. Denk daarbij aan mini-excursies, proeverij, informatie stands, laarzenpad, boerentoneel, polsstokspringen, schaapsherder enz. De Biesland Dagen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. In 2013 is de BieslandDagen een zelfstandige stichting geworden, gesteund door Stichting Vrienden van Biesland.

 • Biesland Dagen 03
 • Biesland Dagen 02
 • Biesland Dagen 01
 • Biesland Dagen 04


  Boeren voor natuur

  In 2001 ontwikkelde onderzoeksinstituut Alterra het concept ‘Boeren voor Natuur’.
  De kerngedachte is dat agrarische bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in het beheer van natuur en landschap. Tussen de gangbare landbouw en de klassieke natuurterreinen ligt een onontgonnen gebied. Dat is het gebied van Boeren voor Natuur.
  Er zijn vormen van landbouw mogelijk waarbij het realiseren van natuur- en landschapsdoelen voor de boer volwaardige bedrijfsdoelen zijn. In de visie Boeren voor Natuur zijn die nieuwe vormen van landbouw beschreven. Belangrijke kenmerken zijn dat de boer zelfstandig ondernemer blijft en dat het ‘produceren’ van natuur en landschap wezenlijk bijdraagt aan het inkomen van de boer en de continuïteit van zijn bedrijf. Jan Duijndam heeft indertijd, samen met Initiatiefgroep Natuurbeheer Delft en Alterra, een plan voor omschakeling naar een natuurgericht bedrijf opgesteld. Na een uitgebreid gebiedsproces, het opstellen van een inrichtingsplan, zoeken van financiering en groen licht van de EU is in 2008 is het eerste experiment Boeren voor Natuur van start gegaan. Inmiddels heeft dit experiment zich in de polder van Biesland volop bewezen.

  Lees meer op de website van Boeren voor Natuur.

  Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
  kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: