Artikelindex

De Bieslandse Molen 

De Bieslandse molen is, als complex van molenonderbouw en zomerhuisje, van cultuurhistorische waarde vanwege de historische, functionele relatie met de waterstaatsgeschiedenis van de polders ten oosten van Delft, in het bijzonder van de Bieslandse polder. De Bieslandse molen is van stedenbouwkundig belang vanwege de herkenbaarheid van een tot de late middeleeuwen teruggaande polderstructuur, en vanwege de nog vrijwel oorspronkelijke erfinrichting. De Bieslandse molen is van bouwhistorische waarde vanwege de nog aanwezige oudere kern met ruimtelijke structuur en bouwsporen, en de nog aanwezige 18e en 19e eeuwse onderdelen en afwerkingen van het interieur. Het gebouw is weliswaar aangetast als zijnde slechts nog het restant van een molen met een geheel nieuwe afdekking: van de oorspronkelijke ruimtelijke indeling en afwerking van het interieur zijn nog substantiele delen bewaard. De Bieslandse molen heeft als complex van molenonderbouw en zomerhuisje, een hoge zeldzaamheidswaarde: het gebouw is de oudste van de weinig overgebleven (restanten van) molens in en rond Delft.

                            

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: