POLDERFONDS

Heb jij een goed idee of plan voor de Bieslandse Polder? Geef dat aan ons door. Mogelijk kunnen de Vrienden van Biesland daarvoor een donatie geven uit het Polderfonds.

 

Wat willen de Vrienden bereiken?
Een Bieslandse Polder en directe omgeving  waar natuur,  landbouw, educatie, werk en recreatie duurzaam samengaan.

Wat wordt daarvoor gedaan?
De Vrienden van Biesland organiseren of ondersteunen activiteiten zoals:

 • Boeren voor Natuur, waarbij  een gesloten kringloop centraal staat;  zonder kunstmest en zonder voedsel voor de dieren van elders.
 • Aanbieden van producten uit de polder die je direct bij de boer of in diverse winkels in Delft kunt kopen.
 • Beheren, waarbij mannen en vrouwen die ver van de arbeidsmarkt staan, vaak in een re├»ntegratietraject  ingeschakeld worden voor een duurzaam landschapsbeheer (hulpboeren).
 • Volgen van de ontwikkeling van de vogelstand
 • Verzorgen van educatie voor scholen
 • Vlechten van heggen
 • Gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen
 • Organiseren van de BieslandDagen

Wat we als Vrienden willen bereiken, kan alleen maar met behulp van en door bewoners, organisaties en bedrijven in en rond de polder. De Vrienden willen daarom zo veel mogelijk mensen bij de polder betrekken. Via het Polderfonds.

Polderfonds; Wat wil en kun je  voor de polder doen?
De Vrienden van Biesland hebben een Polderfonds ingesteld. Daarmee willen we personen en organisaties prikkelen actief mee te werken aan de ontwikkeling van de Bieslandse polder. Jij helpt realiseren wat de Vrienden willen bereiken. De Vrienden helpen jouw idee realiseren door een donatie uit het Polderfonds.

Concreet. Wanneer je een idee en zeker als je al een plan hebt, vul dan het deelnameformulier in. Dan ontvang je van ons gelijk een document dat je kunt invullen. Wanneer je je plan ingediend hebt, kun je binnen 6 weken een reactie van ons verwachten. Mochten we aanvullende informatie nodig hebben dan nemen we contact met je op.

Waaraan kun je denken?
Een idee kan een activiteit of een voorziening zijn. Voorbeelden waaraan je kunt denken zijn:

 • Inrichten van een uitkijkpunt over de polder.
 • Excursies voor schoolklassen/Stichting Welzijn Ouderen Pijnacker/Ipse
 • Restauratie van een object dat de landschappelijke en historische waarde verbetert.
 • Excursie naar de polder voor mensen die anders nooit in de polder komen.
 • Organiseren van een ochtendconcert
 • Schrijven van de geschiedenis van de polder

Criteria voor een donatie
De Vrienden van Biesland hanteren een aantal regels voor het verstrekken van een donatie. De belangrijkste regels zijn:

 • Individuele personen, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen voor een plan een aanvraag voor een donatie indienen.
 • Het plan komt ten goede aan een duurzame ontwikkeling van de Bieslandse polder en/of de directe omgeving.
 • Het plan mag geen winstoogmerk hebben voor de persoon of organisatie.
 • Het plan mag nog niet begonnen zijn.
 • Het plan betrekt (zo veel mogelijk) bewoners en/of organisaties bij de uitvoering
 • De donatie per activiteit bedraagt in principe maximaal ÔéČ 5.000,-
 • De ontvanger van de donatie brengt ook (eigen) middelen (in natura) in.

 

Deelnemen en donatie aanvragen
Heeft u als persoon, school, organisatie, bewonersvereniging of buurt een plan voor de Bieslandse polder? Dien dan een aanvraag in.

Je kunt hiervoor gebruik maken van ons digitale aanvraagformulier. Dan ontvang je van ons een document dat je in kunt vullen, zodat wij een zo compleet mogelijk beeld van het plan hebben, van jou of van je organisatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectsecretaris Marietta van der Duijn Schouten.

Aanvraagformulier Polderfonds
Voorletters (*)
Verplicht invoerveld!
Tussenvoegsel
Achternaam (*)
Verplicht invoerveld!
Voornaam (*)
Verplicht invoerveld!
Naam instelling of bedrijf
Ongeldige invoer
Adres en huisnummer (*)
Verplicht invoerveld!
Postcode (*)
Verplicht invoerveld!
Plaatsnaam (*)
Verplicht invoerveld!
Telefoonnummer
Invalid Input
E-mail adres (*)
Verplicht invoerveld! Controleert u a.u.b. of het door u opgegevens e-mail adres juist is ingevoerd.
Je idee in 2 zinnen
Ongeldige invoer