Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel gaat zelf gebiedsvisie maken voor groot groengebied

Maandag 23 april jl. hebben de Gemeente Delft, de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap van Delfland en het burgerinitiatief BuytenHoutTafel, de intentieverklaring Gebiedsvisie BuytenHoutTafel ondertekend op ludieke wijze in het hart van het gebied. Een lang gekoesterde droom komt nu in een stroomversnelling terecht. Hiermee wordt een eerste stap gezet om gezamenlijk met burgers, gebiedsbetrokkenen en de omliggende gemeentes, een toekomstvisie te ontwikkelen voor het westelijk deel van Buytenhout.

 ‘We beseften dat het groen om ons heen langzaam aan het verdwijnen is door steeds meer bedrijvigheid, toenemend toerisme en oprukkende bebouwing. Hoe ziet de toekomst eruit? Natuurlijk willen we er dan ook van blijven genieten, recreëren en ondernemen. Vanuit de Stichting Vrienden van Biesland, vanwaar dit initiatief ontstaan is, weten we dat er al grote betrokkenheid bij het gebied. Dat krijgt nu een nieuwe impuls door samen aan de BuytenHoutTafel duurzame toekomstscenario’s uit te werken en met elkaar te bedenken hoe we een kringloop-economie opgang kunnen brengen.’ Aldus voorzitter Gé Kleijweg. 

Voor dit project hebben de initiatiefnemers Sabrina Lindemann aangetrokken om het proces te begeleiden. ‘We gaan met elkaar de kernwaarden vaststellen en verwerken in een gemeenschappelijke gebiedsvisie. Een ontwikkeling opgang brengen waarmee we de economische, sociaal-culturele en ecologische structuren in dit mooie poldergebied verbinden. Duurzaam in alle opzichten.’ Aldus Sabrina Lindemann.

 

Foto's van de ondertekening: https://photos.app.goo.gl/fcMyhkg7yAvHPs8J2

Aan de BuytenHoutTafel;  voorzitter Gé Kleijweg (BuytenHoutTafel), wethouder Brandligt (Delft), wethouder van Staalduine (Pijnacker-Nootdorp)

Gepubliceerd: 24 april 2018

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: